ΕΡΓΟ : NISSAN ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ : ΜΑΙΟΣ 2005
ΈΚΤΑΣΗ : 1500 m2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ : Το παρόν έργο Μελετήθηκε και Κατασκευάστηκε ώστε να φιλοξενεί την έκθεση και Συνεργείο της εταιρείας οχημάτων NISSAN. Πρόκειται για κατασκευή Μεταλλικού Φέροντος Οργανισμού (σκελετός ) σε βάση Οπλισμένου Σκυροδέματος και Πανέλα Πολυουρεθάνης Διπλού Τοιχώματος πέριξ του κτηρίου. Στο ισόγειο στην μπροστινή όψη καθώς και τα Γραφεία στον όροφο και το Συνεργείο όπισθεν της Έκθεσης. Το υπόγειο του κτηρίου χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν θέσεις στάθμευσης οχημάτων.