ΕΡΓΟ : DAF ΚΑΡΕΚΛΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : DAF ΚΑΡΕΚΛΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ :
ΈΚΤΑΣΗ : m2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ :Το παρόν έργο Μελετήθηκε και Κατασκευάστηκε για να φιλοξενεί το Συνεργείο της εταιρείας DAF ΚΑΡΕΚΛΑΣ καθώς και τα Γραφεία της. Πρόκειται για έργο τ.μ. ο και ο φέρων οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα.