ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ ΤΕΣΤ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ BLOWER DOOR TEST PASSIVE HOUSE
Τεστ Αεροστεγανότητας που πραγματοποιήθηκε σε κατασκευή Παθητικού Κτιρίου από την Δυναμική ΑΤΕ στην Θεσσαλονίκη (περιοχή Μεσημέρι)

Τεστ Αεροστεγανότητας κτιρίου ή αλλιώς Blower Door Test

Η Δυναμική ΑΤΕ απαρτίζεται από Πιστοποιημένους Μελετητές Παθητικών Κτιρίων και Κτηρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας. 

Αναλαμβάνει την Μελέτη και Κατασκευή του κτιρίου. Για να χαρακτηριστεί ένα κτίριο Παθητικό πρέπει να περάσει πρώτα ένα τεστ Αεροστεγανότητας. Πρόκειται για ένα τεστ που μετράει τις απώλειες αέρα του κτιρίου. Είναι ένα διπλό τεστ. Γίνεται μια καταγραφή μετρήσεων των εναλλαγών αέρα δημιουργώντας μια υπερπίεση στο κτίριο και άλλη μια καταγραφή δημιουργώντας υποπίεση, στο σύνολο του κτιρίου. Η Δυναμική Ατε διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισμό και μπορεί να καλύψει κάθε απαίτηση κτιρίου για τεστ αεροστεγανότητας. Η αεροστεγανότητα πλέον είναι στις επιλέξιμες παρεμβάσεις και του νέου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων Εξοικονομώ – Αυτονομώ.