ΕΡΓΟ : VOLVO
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : VOLVO
ΠΕΡΙΟΧΗ :
ΕΤΟΣ :
ΈΚΤΑΣΗ : m2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ :