ΕΡΓΟ : SALKO PAPER
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : SALKO PAPER
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ
ΕΤΟΣ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004
ΈΚΤΑΣΗ : 4600 m2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ : Το παρόν έργο Μελετήθηκε και Κατασκευάστηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη SALKO PAPER προς τη σωστή λειτουργία της επιχείρισης. Πρόκειται για κτήριο 4600 τ.μ. με Μεταλλικό Φέρωντα Οργανισμό βάσει του οποίου επιτεύχθει η κάλυψη των απαιτήσεων του πελάτη με ιδιαίτερη μελέτη ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικός ο χώρος. Έτσι κατασκευάστηκε το κτήριο το οποίο έχει 45 μέτρα άνοιγμα χωρίς κολώνες στον ενδιάμεσο χώρο. Στηρίζεται πάνω σε βάση οπλισμένου σκυροδέματος και περιβάλλεται από Πανέλα Πολυουρεθάνης διπλού τοιχώματος λαμαρίνας. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν θέσεις στάθμευσης καθώς και οι δρόμοι για την ομαλή κυκλοφορία των Φορτηγών Οχημάτων.