ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ DROP KIOSIDIS SA by Dynamiki ATE

ΕΡΓΟ : DROP KIOSIDIS S.A. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : DROP KIOSIDIS S.A.
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ : 1990 & 2005
ΈΚΤΑΣΗ :ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ           1.300 m2

                      ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ   1.000 m2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ : Το παρόν έργο  αφορά Μελέτη και Κατασκευή σε Βιομηχανικό Κτήριο. Έγινε επέκταση του ήδη υπάρχοντος κτηρίου και προσθήκη υπόστεγου χώρου. Κύριο σκοπός ήταν η φιλοξενία των εγκαταστάσεων της εν λόγω εταιρείας DROP KIOSIDIS S.A. σε συνδυασμό με την σωστή λειτουργία του χώρου. Το έργο αποτελείται από το Διώροφο Κτήριο Γραφείων στην μπροστινή όψη και τους  Χώρους παραγωγής όπισθεν των γραφείων καθώς και τους χώρους Στάθμευσης των Φορτηγών οχημάτων πέριξ του κτηρίου όπου βρίσκεται ο υπόστεγος χώρος. Πρόκειται για κατασκευή Μεταλλικού Φέροντος Οργανισμού (σκελετός ) σε βάση Οπλισμένου Σκυροδέματος και Πανέλα Πολυουρεθάνης διπλού τοιχώματος πέριξ του κτηρίου.

Για να δείτε το βιομηχανικό κτίριο της STYROPAN Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ πατήστε εδώ

Για να δείτε το βιομηχανικό κτίριο της ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ πατήστε εδώ

Για να δείτε το βιομηχανικό κτίριο της NISSAN πατήστε εδώ

Για να δείτε το βιομηχανικό κτίριο της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ logistics πατήστε εδώ

Για να δείτε το βιομηχανικό κτίριο της ΔΡΟΜΟΝΕΣ logistics πατήστε εδώ

Για να δείτε το βιομηχανικό κτίριο της DAF πατήστε εδώ

Για να δείτε το βιομηχανικό κτίριο της SALKO PAPER πατήστε εδώ

Για να δείτε το βιομηχανικό κτίριο της VOLVO πατήστε εδώ