ΕΡΓΟ : DAF ΜΟΥΛΑΔΑΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : DAF ΜΟΥΛΑΔΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΕΤΟΣ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2002
ΈΚΤΑΣΗ : 1200 m2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ :