ΕΡΓΟ : DAF ΚΑΡΕΚΛΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : DAF ΚΑΡΕΚΛΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ :
ΈΚΤΑΣΗ : m2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ :Το παρόν έργο Μελετήθηκε και Κατασκευάστηκε για να φιλοξενεί το Συνεργείο της εταιρείας DAF ΚΑΡΕΚΛΑΣ καθώς και τα Γραφεία της. Πρόκειται για έργο τ.μ. ο και ο φέρων οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Για να δείτε το βιομηχανικό κτίριο της ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ πατήστε εδώ

Για να δείτε το βιομηχανικό κτίριο της DROP KIOSIDIS πατήστε εδώ

Για να δείτε το βιομηχανικό κτίριο της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ logistics πατήστε εδώ

Για να δείτε το βιομηχανικό κτίριο της ΔΡΟΜΟΝΕΣ logistics πατήστε εδώ

Για να δείτε το βιομηχανικό κτίριο της NISSAN πατήστε εδώ

Για να δείτε το βιομηχανικό κτίριο της SALKO PAPER πατήστε εδώ

Για να δείτε το βιομηχανικό κτίριο της VOLVO πατήστε εδώ