ΕΡΓΟ : ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΤΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011
ΈΚΤΑΣΗ : 800 m2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ : Μελετήθηκε το παρόν έργο για Ανέγερση Τετραόροφου Κτηρίου Γραφείων με Δυο Ισόγεια Καταστήματα σε γωνιακό οικόπεδο στην περιοχή της Άνω Τούμπας. Το κτήριο μελετήθηκε ώστε να πληρεί προδιαγραφές κτηρίου χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.