ΕΡΓΟ : ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΕΤΟΣ : ΜΑΙΟΣ 2010
ΈΚΤΑΣΗ : 170 m2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ :