ΕΡΓΟ : ΙΣΟΓΕΙΑ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΕΤΟΣ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009
ΈΚΤΑΣΗ : 220 m2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ :