ΕΡΓΟ : ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΙΛΟΦΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΤΡΙΛΟΦΟΣ
ΕΤΟΣ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009
ΈΚΤΑΣΗ : 250 m2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ :