ΕΡΓΟ : ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟ
ΕΤΟΣ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007
ΈΚΤΑΣΗ : 180 m2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ :