ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. LOGISTICS
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. LOGISTICS
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ : 1990 – 1991
ΈΚΤΑΣΗ : 5500 m2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ : Το παρόν έργο Μελετήθηκε και Κατασκευάστηκε με κύριο σκοπό την φιλοξενεία των εγκαταστάσεων της εν λόγω εταιρείας ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. logistics σε συνδυασμό με την σωστή λειτουργία του χώρου καθώς και την Εξοικονόμηση Αποθηκευτικού Χώρου. Το έργο αποτελείται από το Διώροφο Κτήριο Γραφείων στην μπροστινή όψη και τους Αποθηκευτικούς Χώρους όπισθεν των γραφείων καθώς και τους χώρους Στάθμευσης των Φορτηγών οχημάτων πέριξ του κτηρίου. Πρόκειται για κατασκευή Μεταλλικού Φέροντος Οργανισμού (σκελετός ) σε βάση Οπλισμένου Σκυροδέματος και Πανέλα Πολυουρεθάνης διπλού τοιχώματος πέριξ του κτηρίου.