ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΈΚΤΑΣΗ : 60 m2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ : Ανακαίνιση γραφείων