ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΨΕΩΝ ΔΙΑΛΕΤΤΗ 6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ 4

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑΛΕΤΤΗ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΙΔΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΔΙΑΛΕΤΤΗ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΤΟΣ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
ΈΚΤΑΣΗ :
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ : Αποκατάσταση Όψεων Πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.