ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΡ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΙΔΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΈΚΤΑΣΗ :
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ : Αποκατάσταση Όψεων Πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.