ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
ΈΚΤΑΣΗ : 3500 m2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ : Το παρόν έργο κατσκευάστηκε με κύριο σκοπό να φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις της ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. Τα κτήρια κατασκευάστηκαν σε βάσεις Οπλισμένου Σκυροδέματος και είναι Μεταλλικού Φέροντος οργανισμού (σκελετού) με Πανέλα Πολυουρεθάνης διπλού τοιχώματος στα πέριξ.