ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ: (+30) 2310 284411 (+30) 2310 262420 (+30) 6949 074937
ΕΧΟΙΚΟΝΟΜΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ

Εκδόθηκε ο οδηγός του νέου « Εξοικονομώ ». Επιχορηγήσεις έως 85% για «πράσινα» σπίτια

Εξοικονομώ – Αυτονομώ 

Επιλέξιμες κατοικίες στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες καθώς και τα μεμονωμένα διαμερίσματα.
 • Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ , πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις,:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

εισοδηματκες κατηγοριες εξοικονομω αυτονομω Δυναμικη ΑΤΕ

 • Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

Πίνακας 2.2.3 Επιχορήγηση μεμονωμένου διαμερίσματος και μονοκατοικίας στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ

 • Για αιτήσεις πολυκατοικίας, το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ, και ορίζεται ως εξής:

Πίνακας 2.2.4 Επιχορήγηση Πολυκατοικίας Τύπου Α – Β

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ

Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου στη βάση σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου.

Δυνατότητα πολλών αιτήσεων ανά ωφελούμενο: Για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων της μίας (1) αίτησης, για διαφορετικές επιλέξιμες κατοικίες υπό περιορισμούς.

 • Ενεργειακός Στόχος – Επιλέξιμες παρεμβάσεις – Απαιτήσεις στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

 • Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη

κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.

 • Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Α, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
 • Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β, δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος.

Πίνακας 3.1.1 Ελάχιστος ενεργειακός στόχος και στόχος για χορήγηση ενεργειακού Premium στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Ελάχιστος ενεργειακός στόχος και στόχος για χορήγηση ενεργειακού Premium στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ Δυναμικη ΑΤΕ

Πίνακας 3.2.1 Επιλεξιμότητα παρεμβάσεων ανά τύπο κατοικίας-αίτησης στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Επιλεξιμότητα παρεμβάσεων ανά τύπο κατοικίας-αίτησης στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ

Πίνακας 4.1.1 Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιμων παρεμβάσεων στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιμων παρεμβάσεων στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Περιορισμοί:

(1) Αφορά επιλέξιμες κατοικίες/διαμερίσματα προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως

διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισμών κτήρια, στο βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο

μη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους. Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει

το συνολικό U του κουφώματος που επιτεύχθηκε με το υλικό που τοποθετήθηκε.

(2) Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται κατηγορία U I.

(3) Συμπληρωματικές παρεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος ή μόνο υαλοπινάκων).

(4) Παρέμβαση μη επιλέξιμη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β).

(5) Συμπληρωματικές παρεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφωμάτων).

Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιμων παρεμβάσεων στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ

Περιορισμοί:

(4) Παρέμβαση μη επιλέξιμη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β).

(7) Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία ισχύος Ι.

(8) Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας τύπου Α, δεν επιτρέπεται οι δαπάνες να αφορούν ταυτόχρονα κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις.

(9) Επιλέξιμη παρέμβαση μόνον όταν υφίσταται τζάκι ανοιχτού θαλάμου καύσης, το οποίο μετατρέπεται σε ενεργειακό. Μη επιλέξιμη παρέμβαση στις Περιφερειακές ενότητες:

ΒΟΡΕΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

(10) Με μέγιστο την τοποθέτηση 3 εξωτερικών μονάδων.

Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιμων παρεμβάσεων στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ

Περιορισμοί:

(4) Παρέμβαση μη επιλέξιμη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β).

(8) Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας τύπου Α, δεν επιτρέπεται οι δαπάνες να αφορούν ταυτόχρονα κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις.

(11) Παρέμβαση μη επιλέξιμη σε αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.

(12) Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός της παρέμβασης 4.Γ με τις 4.Α και 4.Β.

 

Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιμων παρεμβάσεων στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ

Περιορισμοί:

(4) Παρέμβαση μη επιλέξιμη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β).

(13) Η παρέμβαση είναι επιλέξιμη, εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία

Β+ (για κτήρια αρχικής κατάταξης Η έως και Δ) ή Α (για κτήρια αρχικής κατάταξης Γ), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού.

(14) Επιλέξιμη παρέμβαση μόνον όταν περιλαμβάνονται στην πρόταση και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας των κατηγοριών 1 έως 4.

(15) Παρέμβαση επιλέξιμη μόνον για αίτηση Μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος.

 (16) Επιλέξιμη παρέμβαση μόνον σε συνδυασμό με Φωτοβολταϊκό σύστημα. Επιλέγεται κατηγορία Ι.

(17) Στην περίπτωση αυτή οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές θα πρέπει στα Έντυπα Πρότασης και Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. III, VI) να δηλώνουν την εκτιμώμενη εξοικονόμηση

ενέργειας που επιτυγχάνεται.

(18) Έξυπνα συστήματα διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης που τοποθετούνται στα πλαίσια της παρούσας παρέμβασης, δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα επιλέξιμα και στην

υποκατηγορία 3.Α.

 

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από το άθροισμα του ανώτατου

προϋπολογισμού επιλέξιμων παρεμβάσεων και του ανώτατου προϋπολογισμού λοιπών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και σε

κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει:

– τα 50.000€ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α,
– τα 80.000€ για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας !

Η Δυναμική ΑΤΕ αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της διαδικασίας της αιτήσεως στο Εξοικονομώ – Αυτονομώ καθώς και την υλοποίηση των εργασιών.    

 

Επικοινωνήστε μαζί μας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας πατήστε στα παρακάτω links

Παθητικό κτήριο και εξοικονόμηση ενέργειας πατήστε εδώ

Παθητικό κτήριο στην Χαλκιδική από την Δυναμική ΑΤΕ πατήστε εδώ

Παθητικό κτήριο στην Θεσσαλονίκη  από την Δυναμική ΑΤΕ πατήστε εδώ

Κτήριο Μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στη Θεσσαλονίκη πατήστε εδώ

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας από Δυναμική ΑΤΕ πατήστε εδώ

.

.

.

Εyripidhs Arampatzoglou

Ευριπίδης Αραμπατζόγλου

Bsc Civil Engineer

Msc Structural Engineer

CPHD Certified Passive House Designer

ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.

“Καθαρίζει τελικά ο αέρας ανοίγοντας τα παράθυρα; Η απάντηση είναι ” τεχνητός αερισμός “ Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στις εγκαταστάσεις που έχουν οι Ιχθείς Aqua Club στην Καλαμαριά για Βρεφική Κολύμβηση. (ανακαίνιση /ενεργειακή αναβάθμιση από Δυναμική Α.Τ.Ε.)  Πιστοί στον σκοπό τους να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στα παιδάκια οι Ιχθείς έχουν στις εγκαταστάσεις τους δύο συστήματα τεχνητού…

Powered by Ideation & ProgressNet
Verified by ExactMetrics