Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Δυναμική ΑΤΕ

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Η Δυναμική Α.Τ.Ε. με την πολυετή της εμπειρία πάνω σε θέματα που αφορούν τον οικοδομικό κανονισμό αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει φακέλους για την ταχτοποίηση αυθαιρεσιών σε κτίσματα παντός τύπου σύμφωνα με τον Ν.4178/13. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ακίνητό σας και τις αυθαιρεσίες του επικοινωνήστε μαζί μας.