Αρχιτεκτονικές , Στατικές,Μηχανολογικές, Ενεργειακές μελέτες ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ αναλαμβάνοντας το μελετητικό στάδιο ενός έργου καλύπτει το σύνολο των μελετών για έκδοση οικοδομικής άδειας (Έγκριση και Άδεια Δόμησης). Αρχιτεκτονικές , Στατικές (ΕΑΚ, ΕΚΩΣ, ΚΑΝ.ΕΠΕ , ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ )  Μηχανολογικές, Ενεργειακές (ΚΕΝΑΚ , PHPP για Παθητικά Κτήρια ) όπως επίσης και μελέτες σχετικές με αδειοδότηση επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνονται σε αυτές. Η καινοτομία και τα χαρακτηριστικά υπεροχής τους είναι αυτά που οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα συμβαδίζοντας τις απαιτήσεις του πελάτη με την εξέλιξη της τεχνολογίας.